Email @GRF

Webmail sustav nalazi se na adresi https://outlook.office.com/mail.

Za pristup Webmailu trebate koristiti Carnet AAI@EduHr korisnički račun.

Ukoliko želite čitati @grf ili @grf.unizg.hr e-mail preko e-mail klijenta potrebno je upisati parametre:


za POP protokol:

Server name: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption method: TLS


za IMAP protokol:

Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: TLS


za SMTP protokol:

Server name: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption method: STARTTLS

Upute kako podesiti i instalirati Outlook za desktop možete preuzeti ovdje.