Carnet AAI@GRF

Web sučelje za promjenu podataka u AAI sustavu tj. za promjenu lozinke nalazi se na adresi: https://login.aaiedu.hr/promjenazaporke/.

U svibnju 2004. godine Srce je, u suradnji s CARNetom, započelo rad na prvoj fazi projekta uspostave autentikacijske i autorizacijske infrastrukture (AAI) u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH (AAI@EduHr). Izvođenje projekta financira MZOŠ koje je Srcu povjerilo i ulogu voditelja projekta. Projekt je zamišljen i predložen kao dvogodišnji projekt. Druga faza projekta započela je u lipnju 2005. AAI u sustavu znanosti i visokog obrazovanja RH svoje polazište koncepcijski ima u distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP standardu. Nadležnost nad imeničkim podacima o fizičkim i pravnim osobama, te informacijskim i drugim resursima imaju njihove matične ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Postojanje imenika na matičnim ustanovama osigurava jedinstveno mjesto za unos i održavanje podataka o osobama. Konkretna prava pristupa i/ili uporabe pojednih resursa određuju vlasnici tih resursa kroz pristupne mehanizme, kompatibilne s uspostavljenom AAI i sustavom imenika. Vlastita AAI akademske i istraživačke zajednice daje autonomiju i povoljnije financijske uvjete toj zajednici pri izgradnji i uporabi kako same AAI tako i servisa koji se na nju oslanjaju. Povrh toga, jedan od ciljeva projekta AAI@EduHr je osigurati funkcionalnu kompatibilnost izgrađene AAI sa sličnim sustavima koji nastaju ili će nužno nastati kako u RH tako i u svijetu, posebice europskoj akademskoj i istraživačkoj zajednici. Poseban poticaj funkcionalnom povezivanju izgrađenih nacionalnih AAI u akademskoj sredini daju aktivnosti vezane uz Bolonjski proces i mobilnost kako studenata tako i kadrova u akademskoj i znanstvenoistraživačkoj zajednici. Valja na kraju naglasti kako uspostava AAI nemože u potpunosti biti uspješna bez angažmana sveukupne zajednice. Puni će uspjeh biti postignut tek njezinom širokom uporabom i prihvaćanjem, posebno od strane vlasnika resursa, bilo da se radi o mrežnim, računalnim ili aplikativnim sustavima, kako na lokalnoj tako i na interinstitucionalnoj razini.

Više informacija o AAI-u možete pronaći na web stranicama projekta, http://www.aaiedu.hr/. (izvor: http://www.aaiedu.hr/