Acounts@GRF

Korisnički račun je skup koji se sastoji od korisničke oznake (username, login) i zaporke (šifra, lozinka, password).

Svi djelatnici, suradnici i studenti Grafičkog fakulteta imaju pravo na otvaranje Carnet korisničkog računa u sustavu AAI@EduHR.

STUDENTI:

Carnet AAI korisnički računi  se otvaraju u studentskoj referadi, a u njihovo uredovno vrijeme.

Obrazac za otvaranje korisničkog računa možete podići u Repozitoriju.