Eduroam

Upute za koristenje bežične eduroam WLAN mreže http://installer.eduroam.hr