Eduroam@GRF

Eduroam, skraćenica za "Educational Roaming", je infrastruktura bazirana na RADIUS tehnologiji autentikacije, a koristi 802.1X sigurnosnu tehnologiju kako bi omogućila međuinstitucionalnu povezivost. Više informacija o Eduroam programu možete pronaći na službenim stranicama projekta, http://www.eduroam.org.
Postavljanjem bežičnih Access Pointova (pristupnih točki) u prizemlju i 6. katu zgrade Grafičkog fakulteta, priključili smo se nizu ustanova koje na taj način omogućavaju korištenje svoje infrastrukture svim akademskim djelatnicima, ali i studentima. U planu je i postavljanje još jednog dodatnog AP-a na 3. katu zgrade Fakulteta, čime bi se postigla pokrivenost zgrade od gotovo 100%.
Sve što je potrebno za korištenje ove infrastrukture je korisnički račun unutar AAI sustava (više informacija o otvaranju korisničkog računa možete vidjeti ovdje) i neki od klijentskih programa za autentikaciju putem 802.1X protokola. Preporuča se korištenje besplatnog programa SecureW2 za kojeg postoje upute kako ga skinuti i podesiti na stanicama http://installer.eduroam.hr , ali možete koristiti i bilo koji drugi program koji omogućava autentikaciju putem gore navedenog protokola.