O RC-u

Računalni centar je u sastavu Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uloga Računalnog centra je osigurati računalnu potporu djelatnicima fakulteta, te osigurati rad osnovnih servisa za sve djelatnike i studente. Uloga djelatnika RC-a je i savjetodavna, pri čemu se kao jedan od najčešćih elemenata ističe potpora u korištenju i konfiguriranju različitih programskih paketa, instalaciji novih tipova aplikacija i sl.